Опитвам се да кажа на света, 
че непренциозно трябва да живее,
назад оставяйки ненужна суета 
и вниквайки във себе си да оцелее. 
Че всеки е роден звезда ,
това от ясно е по-ясно, 
но чувайки сам своята душа, 
Ще засияе в уникална Светлина , 
която ще покаже цветове,
На земната му същност дадени по право 
Ще има чувство, че порастват му криле 
и ще забрави да държи живота здраво. 
Оставяйки назад да отлетят 
илюзии и страхове несъществуващи , 
прегръщайки момента си сега 
и черпейки от своята вътрешност. 
Докрай отдавайки се в името 
на Уникалния и без застой, 
поемайки и грижите за цялото 
Ще освети с Любов той пътя свой