Ще ви разкажа за зова на своята душа 
Единствено,  която ме разбира 
Учи ме как мога да  греша 
И в грешката си нов урок аз да намирам.
Учи ме в доверие напред 
С нея да вървя и без да спирам 
Да слушам предложения навред
Които във живота ме намират.
И да избирам важните от тях,
Които са за мен и ми показват
Каква да бъда ,за да има ред
В душата и в духа ми тъй прекрасни.
Когато се науча да вървя,
По стъпките ,  които ми предлага, 
Ще имам шанс да въдворя
Хармония , спокойствие и вяра!