Pain the constant rain,
again & again
the membrane complains,
skirts the insane

again & again,
a relentless rain
skirts the insane,
flood of pain,

a relentless rain
cannot contain
flood of pain,
hope in vain,

cannot contain,
the membrane complains:
hope in vain;
pain the constant rain.