Благослових с Любов! 
Любов при мен се върна!
Със изобилие Благослових 
И после го прегърнах!
Благослових със светлина ! 
Пътя ми бе освететен! 
Благослових със Божи дух 
и Той всели се в мен!